ZAŠTIĆENE BILJNE I ŽIVOTINJSKE
VRSTE U JADRANSKOM MORU


PUŽEVI
zaštićene su tri vrste puževa i to:


1. Prugasta mitra (Mitra zonata)


2. Puž bačvaš (Tonna galea)


3. Tritonova truba (Charonia tritonis seguenza)


Školjke

1. Prstac (Lithophaga lithophaga)


2. Plemenita periska (Pinna nobilis)


OSTALE VRSTE

1. CRVENI KORAL (Corallium rubrum)


2. MORSKI KONJIĆI (Hippocampus hippocampus i H. ramulosus)


3. MORSKE KORNJAČE

GLAVATA ŽELVA (Caretta caretta)


ZELENA ŽELVA (Chelonia mydas)


SEDMOPRUGA USMINJAČA ( Dermochelys coriacea)


4. MORSKA CVETNICA
POSIDONJIJA (Posidonia oceanica)


5. DROZD
(Labrus viridis)


6. MORSKI KRASTAVAC - TRP
(Holothuroidea)


7. DOBRI DELFIN
(Tursiops truncatus)


8. OBIČNI DELFIN
(Delphinus delphis)


9. SREDOZEMNA MEDVEDICA
(Monachus Monachus)