LISTA REFERENTNIH RADOVA
RONILAČKIH EKIPA „URS“-a

 • Pregledi i snimanja stanja u kolektorima fekalne i kišne kanalizacije za potrebe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“
 • Postavljanje cevi za opto kablove kroz fekalni kolektor na potezu Čukarica – Sajam crpna stanica za potrebe preduzeća „Fotona“ Slovenija.
 • Čišćenje i snimanje reni bunara za potrebe „Beogradski vodovod i kanalizacija“.
 • Čišćenje i snimanje rešetki i zatvarača na hidrocentralama „Bajina Bašta“, „Đerdap 1 i 2“, „Zvornik“, „Međuvršje 1 i 2“.
 • Čišćenje rešetki na termocentrali „Nikola tesla A i B“ Obrenovac
 • Izgradnja kanalizacionog cevovoda u dužini 1150 metara i do dubine 36 metara u tivatskom zalivu.
 • Snimanje kolektora u zalivu Trašte Crna Gora u dužini od 3500 metara i dubine 52 metra.
 • Podvodno rezanje kofnog venca u Dunavu za potrebe „JRB“.
 • Pretraživanje i vađenje raznih objekata iz reka, jezera i mora za razne naručioce.
 • Zavarivanje brodskog trupa za potrebe „PIM“.
 • Podvodno miniranje objekata za razne naručioce.
 • Obuka ronilaca za profesionalna i sportska ronjenja

U ovoj listi je nabrojan samo deo uspešno izvedenih podvodnih radova.