Cart

1980 Neretva

Vađjenje autobusa koji je sleteo u Neretvu. Na slikama su ZR i Paja. Akcija je izvođena u januaru mesecu.

Thursday, 20 October 2016